Sempre Bechtold

Reseña del poeta y crítico cinematográfico Toni Roca en Diario de Ibiza, del documental ‘Erwin Bechtold, retrat d’un artista’:

«Lògicament, Erwin Bechtold, per sempre, als irregulars diez del noviembre (pluja, vent, calor, una mica de fred, poc sexe) ha set –i tots gloriosament ens hem de felicitar- actualitat entre nosaltres. En realitat, doble actualitat, doble presencia espectacular i d’efecte tècnic especial. Un film i després un llibre. Imatge i literatura en extraordinària combinació de feliç resultat.

Sota l’acurada dirección d’Enrique Villalonga i amb la col.laboració d’un sòlid equip de rodatge, la cinta, a l’estil de documental biogràfic, ens acosta de forma simple i clara a l’obra i al personatge que, al ja llunyà 1954, descobrí l’illa i, sobtat per tanta bellesa, trià quedar-s’hi per viure amb la compañía de Cristina. Era l’any 1954 i des de llavors ençà… Experts notables d’altres terres coneixedors de l’obra de l’artista, analitzen devant la cámara amb rigor i precisió l’obra de Bechtold. Però també la gent de casa, Julio Herranz, Laura Ferrer, té la veu i la paraula.

Document necessari a la vegada que imprescindible. “Es el hombre el centro de mi trabajo. Y, como la naturaleza vive en contraste, tensiones, perturbaciones”, són mots del pintor recollides al bell catàleg, editat per Ibercaja, per Dolores Durán Úcar, i que evoca l’exposició de l’amic Erwin a Saragossa el passat estiu. El catàleg, de factura i forma perfectes, d’alta qualitat técnica, ofereix algunes de les obres –rotundes, geomètriques, que dominen espai i temps- més representatives de l’artista alemany en recreació directa.»

2016-11-28T13:03:46+00:00

Leave A Comment